JUZE / SC Hainberg 2 - SC Hainberg 1

2 : 3

19:25
25:15
21:25
25:22
12:15