JUZE / SC Hainberg 2 - SC Hainberg 1

3 : 0

25:22
25:17
25:22