JUZE / SC Hainberg 2 - SC Hainberg 1

3 : 0

26:24
27:25
25:21