SC Hainberg 1 - SFC Harz-Weser

3 : 1

22:25
25:21
25:23
25:12