SC Hainberg 2 - SC Hainberg 1/Juze

3 : 0

25 : 22
25 : 19
25 : 23