SC Hainberg 2 - SC Hainberg 1/Juze

3 : 1

25 : 18
25 : 14
19 : 25
25 : 15